Physiotherapeut_KApperer

Daniel Kapperer

 • Praxisinhaber
 • Staatlich geprüfter Physiotherapeut
Praxisengel Susanne Schweidler-Weber

Susanne Weber

 • Praxismanagement
 • Organisation
 • Verwaltung
 • Abrechnung
Physiotherapeut Frank Geiger

Frank Geiger

 • Fachliche Leitung
 • Staatlich geprüfter Physiotherapeut
 • Manualtherpeut
 • Lymphtherapeut
 • Trainingstherapie KGG
 • CMD Kieferbehandlung
Osteopathin Tanja Lenz

Monika Heumann

 • Staatlich geprüfte Physiotherapeutin
 • Manualtherapeut
 • Lymphtherapeut
 • Behandlung nach Schroth
 • CMD Kieferbehandlung
 • Trainingstherapie KGG
Osteopathin Tanja Lenz

Tanja Lenz (Osteopathin)

 • Osteopathin (BAO)
 • Kinderosteopathin (IFAO)
 • Staatl. geprüfte Physiotherapeutin
Physiotherapeut Eyad Alturk

Eyad Alturk

 • Staatlich geprüfter Physiotherapeut
 • Manualtherapeut
 • Lymphtherapeut
 • CMD Kieferbehandlung

Telefon

0911.3667070

Adresse

Pilotystrasse 19
90408 Nürnberg